zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen

 “Het was laatst in het nieuws. Ouderen weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Vooral kwetsbare ouderen en oudere migranten maken geen gebruik van de huur- en zorgtoeslag”. Ook jongeren boven de 18 weten niet altijd dat ze recht hebben op zorgtoeslag.

Ik zoek voor u uit waar u recht op heeft. Voor elke toeslag gelden andere voorwaarden waardoor uw recht op één of meerdere toeslagen wordt bepaald door uw specifieke persoonlijke situatie.

Als ik uw aangifte Inkomstenbelasting doe, kan ik met mijn software in één oogopslag zien op welke toeslag (zorg-,  huur- of kinderopvangtoeslag en/of het kindgebonden budget) u recht heeft. Ook kan ik deze direct voor u aanvragen.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden om dit te berekenen.

Hieronder een overzicht om inzichtelijk te maken of u mogelijk recht op toeslag(en) heeft (bedragen 2024)

Zorgtoeslag

Maximum inkomen € 37.496,- (alleenstaande) of € 47.368,- (aanvrager met toeslagpartner)
En vermogen niet hoger dan € 140.213,- of € 177.301,-

Huurtoeslag

Er is geen inkomensgrens meer. De leeftijd van de aanvrager, de hoogte van de sociale huur (max. € 879,66), het aantal en leeftijd van de medebewoners is bepalend
Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 36.952,- (alleenstaande) of € 73.904,- (aanvrager met toeslagpartner)
en van elke medebewoner niet hoger dan € 36.952,-

Kinderopvangtoeslag

Afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen van de ouder(s)
Maximum uurtarief vergoeding afhankelijk van het type opvang (gastouder-, dag- of buitenschools)
Aanvragen binnen 3 maanden na start opvang

Kindgebonden budget

Afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen van de ouder(s), het aantal en de leeftijd van de kinderen
Tot het van bereiken van de 18-jarige leeftijd
Vermogen niet hoger dan € 140.213,- (alleenstaande) of € 177.301,- (aanvrager met toeslagpartner) 

 

 

Van Nieuwkerk Belastingadvies: voor al uw fiscale-financiële zaken, effectief en persoonlijk, dat is wel zo prettig!